Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

6ο Φύλλο εργασίας

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Επισκεφτείτε στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/occupation/pigi04.html

για την Αντίσταση . Στη συνέχεια ακολουθείστε τη διαδρομή: Η κατοχή νέα τάξη πραγμάτων- η επιβολή γερμανικής κατοχής-ακρόαση ραδιοφώνου.
Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της ΕΡΤ www.ert-archives.gr και πιο συγκεκριμένα το αρχείο του οπτικοακουστικού υλικού της. Στην αναζήτηση γράψετε ο Παράνομος τύπος της κατοχής. Μέσα από την εκπομπή-αφιέρωμα στις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν παράνομα την περίοδο της Κατοχής, αλλά και τις μαρτυρίες των δημοσιογράφων προσπαθήστε να ανασυνθέσετε τις πληροφορίες για τη συμβολή του παράνομου Τύπου στον απελευθερωτικό αγώνα, τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι διανομείς και όσοι συνεργάζονταν στην έκδοση των εφημερίδων. Προσπαθήστε να απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:
Σε ποιο βαθμό συνιστούσε η παράνομη ακρόαση ραδιοφώνου αντιστασιακή πράξη των Ελλήνων;
Περιγράψτε το κλίμα στο σπίτι όταν άκουγαν ραδιόφωνο;
Ποια έντυπα κυκλοφορούσαν την περίοδο της κατοχής;
Ποιες προσωπικότητες συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανύψωση του ηθικού του ελληνικού λαού με την τυπογραφική τους δράση;
Αφού μελετήσατε τις πηγές που παρατίθενται να συνθέσετε ένα πολυτροπικό κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζετε τη συμβολή του τύπου και του ραδιοφώνου στην Αντίσταση στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, ώστε να το αναρτήσετε στο ιστολόγιο του μαθήματος.

5ο Φύλλο εργασίας

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και αφού διαβάσετε το κείμενο που εμφανίζεται στη διεύθυνση http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/07_c.html
αναρωτηθείτε με ποιο τρόπο συμβάλλει στην ιστορική καταγραφή και στην αποτύπωση της πραγματικότητας η φωτογραφία.
Στη συνέχεια περιδιαβείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και
http://www.fhw.gr/projects/cooperations/f_policy36_45/gr/photo/index.html

http://www.rwf.gr/photos1-new.php?id=201&photog=1

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_100012_09/05/2006_153238
(Αφιέρωμα της καθημερινής)
με το υλικό που θα συγκεντρώσετε να  δημιουργήσετε ένα φωτογραφικό αρχείο της περιόδου, το οποίο θα προβάλλετε στην ολομέλεια της τάξης και θα το αναρτήσετε στο ιστολόγιο του μαθήματος. Τις φωτογραφίες μπορείτε να τις κατατάξετε σε 3 κατηγορίες:
α) συνθήκες κατοχής β) Η αντίσταση των Ελλήνων και γ) Το παιδί και η γυναίκα στα μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής.

4ο Φύλλο εργασίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ(β΄)
Επισκεφτείτε στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού http://www.e-history.gr/ την ενότητα Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Επιλέξτε την ιστορική περίοδο 1940-1945 και μελετήστε την υποενότητα κατοχή και το υπερδεσμό γυναίκες.
Στη συνέχεια διαβάστε τις μαρτυρίες από την ιστοσελίδα της εκπομπής ρεπορτάζ χωρίς σύνορα http://www.rwf.gr/newanak-new.php?anakinosis_id=66.
Αναζητήστε και διαβάσετε το ψήφισμα των Κορυσχάδων στην ηλεκτρονική  διεύθυνση
http://users.hol.gr/~kokkonis/courses/oc-res/texts_public.htm

Προσπαθήστε να απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα, ώστε να καταφέρετε να συνθέσετε την εικόνα της γυναίκας ως συνδημιουργό της ιστορίας.

Πώς βλέπετε την Ελληνίδα γυναίκα της περιόδου 1940-1945

Σχολιάστε την ανάληψη δράσης από πλευράς των γυναικών και των νέων.

Αναβαθμίστηκε ο ρόλος της Ελληνίδας στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής και με ποιόν τρόπο;

Μέσα από ποιους μηχανισμούς καταφέρνει η γυναίκα και ξεπροβάλλει στην κοινωνική ζωή.

Στους κόλπους της αντίστασης ποιες δυναμικές παρεμβάσεις που αφορούν στην κοινωνική θέση της γυναίκας μπορείτε να αναφέρετε;

Η γυναίκα είναι τραγικό πρόσωπο που απλά βιώνει την τραγωδία της κατοχής ή συνδημιουργός στην Ιστορία;

Μελετήστε τις μαρτυρίες που καταγράφονται και αποτυπώστε τους αγώνες των γυναικών στη διάρκεια της κατοχής και της αντίστασης διανθίζοντας στο τέλος την τελική παρουσίαση σας με λογισμικό παρουσίασης.

3ο Φύλλο εργασίας

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.(α΄)
Επισκεφτείτε στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, την ενότητα Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Επιλέξτε την ιστορική περίοδο 1940-1945 και μελετήστε την υποενότητα κατοχή και το υπερδεσμό γυναίκες  και κρατείστε σημειώσεις. Μελετήστε τις πηγές που παρατίθενται και στη συνέχεια συνθέσετε ένα πολυτροπικό κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζετε τη συμμετοχή των Γυναικών στην Αντίσταση στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. Τα παρακάτω ερωτήματα  μπορούν να κατευθύνουν την έρευνα σας.

Με ποιους τρόπους δραστηριοποιήθηκε η γυναίκα την περίοδο της γερμανικής κατοχής;

Σε ποιους τομείς συμμετείχε η γυναίκα στα διάφορα όργανα λαϊκής αυτοδιοίκησης και δικαιοσύνης που συγκροτήθηκαν την εποχή της κατοχής;

Πως αντιλαμβανόταν η ίδια η γυναίκα το ρόλο της όπως αυτό προκύπτει από τις αφηγήσεις και τις πηγές;

Μέσα από ποιους μηχανισμούς καταφέρνει η γυναίκα και ξεπροβάλλει στην κοινωνική ζωή;

Αφού μελετήσατε τις πηγές που παρατίθενται να συνθέσετε ένα πολυτροπικό κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζετε τη συμμετοχή των Γυναικών στην Αντίσταση στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, το οποίο θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του μαθήματος.

1ο Φύλλο Εργασίας

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Επισκεφτείτε στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού http://www.e-history.gr/  την ενότητα Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Επιλέξτε την ιστορική περίοδο 1940-1945 και μελετήστε την υποενότητα κατοχή με όλα τα υπερκείμενα που περιέχει, κρατώντας σημειώσεις.
Στη συνέχεια επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα http://users.hol.gr/~kokkonis/ αλλά και το αφιέρωμα http://www.ekebi.gr/Fakeloi/fascism/index.htm και πιο συγκεκριμένα την υποενότητα: Eγκλήματα των Γερμανών και των συνεργατών τους στις χώρες που κατέκτησαν.

Συγκεντρώστε στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να συνθέσετε μια παρουσίαση της τραγικής αυτής περιόδου της ιστορίας μας. Στην αναζήτηση των πληροφοριών μπορούν να σας βοηθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά ερωτήματα:

Με ποια στοιχεία αποτυπώνεται η νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργήθηκε με την είσοδο των κατοχικών δυνάμεων στον Ελλαδικό χώρο;

Τι σημαίνει τριπλή κατοχή;

Πως πλήρωσαν οι Έλληνες τον πρώτο χειμώνα της κατοχής;

Με ποιους τρόπους η φασιστική κατοχική Γερμανία προσπάθησε να εγκαθιδρύσει κλίμα τρομοκρατίας για να κάμψει το φρόνημα του ελληνικού λαού;

Ποια εγκλήματα διέπραξαν οι Γερμανοί στη διάρκεια της κατοχής τους ;

Συνθέσετε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε σ΄ένα κείμενο στον κειμενογράφο του Υπολογιστή εμπλουτισμένο με εικόνες που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του μαθήματος.

2ο Φύλλο εργασίας

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Επισκεφτείτε στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού http://www.e-history.gr/ την ενότητα Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Επιλέξτε την ιστορική περίοδο 1940-1945 και μελετήστε την υποενότητα κατοχή και το υπερδεσμό νεολαία και κρατείστε  σημειώσεις.
Στη συνέχεια επισκεφτείτε το αρχείο της ελληνικής νεολαίας στη διεύθυνση:http://195.251.7.62/iaen/

και τον παρακάτω ιστοχώρο :
http://users.hol.gr/~kokkonis/courses/oc-res/resistance.htm

Ποιες ήταν οι σημαντικότερες αντιστασιακές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής;

Από ποιους συγκροτήθηκαν;

Ποιος ο ρόλος και η συμμετοχή των νέων στις αντιστασιακές οργανώσεις;

Ποιος ο σκοπός τους όπως διατυπώνεται μέσα από τα ιδρυτικά κείμενα διακήρυξης τους ;

Καταγράψτε τις σημαντικές στιγμές της αντίστασης, άμεσης και έμμεσης στα βουνά και στις πόλεις.

Ποια ήταν η εξέλιξη των αντιστασιακών οργανώσεων στην Ελλάδα;

Συνθέσετε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε σ΄ένα κείμενο στον κειμενογράφο του Υπολογιστή εμπλουτισμένο με εικόνες που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του μαθήματος.

Η δράση των νέων και των γυναικών στα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης μέσα από ένα ιστολόγιο

Το ιστολόγιο μας δημιουργήθηκε για να αποτελέσει ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο στοχεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του web 2.0 στη διδασκαλία της Ιστορίας, ευελπιστώντας να ξεκινήσει ένα γοητευτικό και ενδιαφέρον ταξίδι στο χρόνο και το παρελθόν.
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν τον τρόπο που βίωσαν τη γερμανική κατοχή και τα χρόνια της ελληνικής αντίστασης οι γυναίκες και οι νέοι εκείνης της εποχής, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό σημείο τα ψηφιακά μέσα. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα να προβληματιστούν στο κατά πόσο οι νέοι και οι γυναίκες βίωσαν όχι μόνο το ρόλο του θύματος αλλά και του ενεργού δρώντος υποκειμένου που συμβάλλει στη διαμόρφωση της ιστορίας. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ερευνούν μέσα από το διαδίκτυο και τις ψηφιακές του διαδρομές, αυθεντικές ιστορικές πηγές σε κειμενική, εικονική και πολυτροπική μορφή για την περίοδο της γερμανικής κατοχής και της οργανωμένης αντίστασης των Ελλήνων εστιάζοντας τη ματιά τους στις ζωές των γυναικών και τη δράση της νεολαίας.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών προσφέρει ένα νέο πεδίο διαδραστικής και διερευνητικής μάθησης ιδιαίτερα εφαρμόσιμη στο μάθημα της ιστορίας, καθώς οι μαθητές μπορούν να ανασυνθέσουν την εικόνα που είχαν για τα ιστορικά γεγονότα με τη βοήθεια και των φύλλων εργασίας τα οποία καλούνται να επεξεργαστούν βιώνοντας το ρόλο ενός μικρού ερευνητή και τέλος να συνθέσουν τίς δικές τους εργασίες και να τις αναρτήσουν στο ιστολόγιο.